Cuối năm ngồi tính lại sổ đời

Năm 2020 là một năm nghiệt ngã với cả hành tinh này, quá nhiều biến động xảy ra trong 365 ngày vừa qua. Và bây giờ tôi vẫn ngồi đây viết những dòng tản mạn này, dành tặng cho bản thân để nhìn lại mình đã làm gì trong năm 2020 vừa qua.

read more